Dodatečné finanční prostředky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k zapojení naší univerzity do dotačních programů EU v roce 2020, prioritní osa 4 – Rozvoj univerzitních pracovišť, je možné získat dodatečné finanční prostředky pro rozvoj osobních kompetencí. Do programu se mohou zapojit všichni zaměstnanci (vč. THP) a doktorandi na ČZU, podmínky dotačního programu neomezují celkovou výši pracovního úvazku..

Podmínkou účasti je vyplnění (či aktualizace) životopisu v informačním systému, nejpozději do 12. 11. 2019: http://intranet.czu-cz.cz/dodatecne-financni-prostredky Pracovníkům bez vyplněného životopisu nebude možné poskytovat odměny ze získaných prostředků z EU. V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit.

Dear Colleagues, Given the involvement of our university in the EU grant programs in 2020, Priority Axis 4 – Development of University workplaces,  it is possible to obtain additional funding for the development of personal competencies. All employees (incl. technical stuff) and PhD students at CZU can participate in the program, the conditions of the grant program do not limit the total amount of working time.

The condition for participation is to fill in (or update) the CV in the information system by 12 November 2019: http://intranet.czu-cz.cz/dodatecne-financni-prostredky Workers without a completed CV will not be able to receive additional renumerations from EU funds. If you have any questions, do not hesitate to contact me.

Nicol Novotná Asistentka Rozvojový odbor, mail: nicol-novotna@rektorat.czu.cz tel.: +420 224 383 947 (linka 3947) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Kamýcká 129, 16500 Praha 6 Suchdol

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.