Nový Moodle ČZU

Rádi bychom vás informovali, že upgrade systému Moodle na verzi 3.1.6 proběhl úspěšně. Nová verze systému je pro uživatele zpřístupněna již od 8.7.2017, tedy oproti původnímu harmonogramu s dvoudenním předstihem. Upgrade proběhl poměrně hladce, žádné fatální problémy nenastaly. Všechny naše moduly, vlastní úpravy, moduly třetích stran i ostatní moduly jsou plně funkční. Doufáme, že budete s novou verzí systému spokojeni.

 

Další systémy Moodle, jako například PROJEKT.CZU.CZ, E-SENIOR.CZU.CZ a SU-ELLS.CZU.CZ nejsou tímto upgradem nijak omezeny a jejich dostupnost pro uživatele nebude přerušena.